Ordförande, AU
Rose Hedman
rosehedman@gmail.com
070-978 60 88
Vice ordförande
Mats Sandberg
mats.sandberg@crafttech.se
073-505 44 02

Sekreterare, AU
Marit Lundgren

sekreterare.lovsattra@gmail.com
 070-327 71 60
Kassör, AU
Susanna Lövrell

kassor@sklovsattra.se
070-846 10 95
Ledamot
Thomas Rähn

thomas.rahn@gmail.com
0733-990 136
Ledamot
Catharina Kläschen

Ledamot
Lotten Bengtsson

lottenbengtsson@msn.com
070-979 20 60

Suppleant
Sanna Scanlon

Ledamot
Marja Holm

VALBEREDNING
Kjell Engelbrektsson , Ove Enryd  
Kontaktuppgifter: valberedning.sklovsattra@gmail.com 
Har Du förslag på en person till styrelsen som också har tillfrågats får Du gärna meddela valberedningen. 

REVISORER
Ordinarie:
Charlott Andersson 070-433 77 32
Yvonne Eriksson
Suppleant:
Nina Johansson 0720-140 600

TRÄNINGSFIGURANT 
samt Licensansvarig Sd Stockholm

Stefan ”Benson” Dahlgren
webmaster@sdstockholm.se
TRÄNINGS- & LICENSANSVARIG
Bo Hedström
bosse@sadelmakarna.com
076-793 20 80

Ansvarar för skyddsträningen och att övrig träning bedrivs enligt klubbens normer.

WEBMASTER
Anne Lindkvist annelindkvist9@gmail.com

MEDLEMSKAP
sekreterare.lovsattra@gmail.com

POSTADRESS:
Sk Lövsättra
 c/o Lundgren 
Trefaldighetsvägen 26 A 
187 67  TÄBY