2019 Marja Holm och Stefan Dahlgren ”Benson”

2018 Sissi Lövrell och Mats Fogelberg