Vi är en lokal Schäferhundklubb och vårt främsta mål är att gynna schäferhunden. Våra stadgar och regler styrs av SBK och de policys som Svenska Schäferhundklubben har. Du måste vara medlem i Svenska Schäferhundklubben för att kunna vara medlem i SK Lövsättra. 

OBS! Man måste bli eller redan vara medlem i SBK för att kunna bli medlem i en rasklubb. Ditt medlemsnummer är samma hos Schäferklubben som SBK.

Har du frågor om ditt medlemskap eller behöver du hjälp med medlemsregistrering. 
Kontakta oss på : medlem@schaferhundklubben.se

Just nu byter SBK medlemssystem. De har därför lite längre handläggningstider än normalt. 

Om du INTE är medlem redan i SBK
Bli NY Medlem 
i Sbk och Schäferklubben, klicka här>>>
1
 Klicka på bli medlem
2. Välj Rasklubb : Svenska Schäferhundklubben
3, Följ vidare instruktioner
4. Betala både medlemskapet i SBK och Schäferhundklubben via SBK

Om du redan är medlem i SBK och vill bli medlem i Schäferklubben

Bli medlem här>>>>

1. Välj logga in,  logga in med lösen eller bankid.
2. Välj Medlemskap
3. Bli medlem  i Rasklubb- Svenska Schäferhundklubben
4  Betala


Ordinarie medlem, ej medlem i SBK 750kr
Ordinarie medlem, redan medlem i SBK 350 kr
Familjemedlem 125 kr
Utlandsmedlemskap 400kr, SBK:s avgift tillkommer
Medlemsförsäkring gäller…

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom.
Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet.

Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid tävlingar och uppvisningar samt för figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom

När & var försäkringen gäller

Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom, Svenska Kennelklubben med specialklubbar.

Försäkringen gäller även när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Försäkringen gäller även under resor till och från försäkrad verksamhet!

Se mer om försäkringarna på SBK

Hunden har givetvis en egen Liv & Veterinärvårdsförsäkring!

Medlemskap i Sk Lövsättra:

  • Helbetalande 350 kr/år

  • Familjemedlem 100 kr/år, då uppger man familjemedlemmens medlemsnr). 

  • Hundungdom (upp till 25 år) 100 kr/år, då uppger man SHU’s medlemsnr

 Medlemsavgiften betalas in på Pg. 190036-4

GDPR
Läs Sk Lövsättras integritetspolicy här!

Om du har några frågor, kontakta någon i styrelsen.

Avgifter Svenska Schäferhundklubben

Ordinarie medlem, ej medlem i SBK 750 kr
Ordinarie medlem, redan medlem i SBK 350 kr
Familjemedlem 125 kr


Tryck här för att bli medlem i i Svenska Schäferhundklubben.

Medlemsförmåner

Detta får Du som medlem i Svenska Schäferhundklubben:
– Digital Svensk Schäfertidning. Vår klubbtidning, med intressanta artiklar om uppfödning, att ha valp, aktivering, träningstips, utställningsreportage och artiklar från både det så kallade svenskbrukset såväl som de internationella provformerna.

– Möjlighet att tävla. Du har rätt att deltaga i klubbens brukstävlingar, utställningar, korningar, kurser och andra aktiviteter. Kostnadsfri upplysning i avelsfrågor m.m.

– Möjlighet att träffas och umgås med hundfolk med mångårig erfarenhet av Schäfer.

– Möjlighet att delta i ditt distrikts- och ortsgruppsträffar och arrangemang.

– Försäkring personolycksfall

  • 10% i rabatt på hundförsäkring hos AGRIA.