Till Sk Lövsättras kurser och prov är alla välkomna, dock har Schäferhundar företräde då vi är en lokalklubb inom rasklubben.

Vi är en lokal Schäferhundklubb och vårt främsta mål är att gynna schäferhunden. Våra stadgar och regler styrs av SBK och de policys som Svenska Schäferhundklubben har. Du måste vara medlem i Svenska Schäferhundklubben för att kunna vara medlem i SK Lövsättra. Sk Lövsättras norm är att följa SBK´s regler och Svenska Schäferhundklubbens policy.

Då rasklubb/avelsavdelning står som arrangör äger denna rätt att prioritera

  1. Enligt egen norm. Prioriteringen skall syfta till att gynna aveln.
  2. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar.
  3. I mån av plats registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för.

Sk Lövsättras styrdokument finns att läsa här!
Sk Lövsättras hemmaekipage har förtur vid eventuell lottning.

 

Prov datum hösten 2022

Vi är många som är sugna på att göra prov och SK Lövsättra satsar på att anordna följande prov till hösten:

3 september BH/VT
17 september IGP/BSL 1-3
15 oktober IGP/BSL 1-3
22 oktober FH-V

Till dessa dagar kommer det behövas funktionärer till både prov och kök. Vi påminner om detta när det närmar sig men gör gärna en notering i din kalender redan nu. Det är vi tillsammans som driver och arrangerar prov på vår klubb!

Skyddslicens

För att få tävla med sin hund behöver man en tävlingsbok. Denna kan beställas från SBK Här
För att få tävla i skyddsarbetet med sin hund krävs skyddslicens. Blankett för ansökan om skyddslicens finns nedan. Utbildningar anordnas på oregelbunden basis via SBK. Efter ansökan skickas licensen till föraren skyndsamt.
 Mer info om var skyddslicensansökan ska skickas hittar du Här!

Regler

IGP Regler 2019
Bestämmelser för licens vid tävling med skyddshund
Ansökan om licens för tävlande med skyddshund
Svenska Brukshundsklubbens policy för hundhållning m.m.

Årets utställningshund 2019

Stort grattis till Essibos Essie
– Ägare Marja och Åke Holm

Årets IGP 2019

Stort grattis till Kajsa Johansson och
Kika Beautyof the Beast!

Tidigare års IGP vinnare

Tidigare års IGP vinnare:
2018 Kicki Forsell – Skogsstugans Groll
2017 Anna Larsson – Trönderjyckens Milou
2016 Christoffer Frances – Wiking Chidob Umbra af Ulva