Ordförande, AU
Rose Hedman
ordforande.lovsattra@gmail.com
070-978 60 88
Vice ordförande
Mats Sandberg
073-505 44 02

 

Sekreterare, AU
Marit Lundgren

sekreterare.lovsattra@gmail.com
 070-327 71 60
Kassör, AU
Susanna Lövrell

kassor.lovsattra@gmail.com
070-846 10 95
Ledamot
Thomas Rähn
stugamark.lovsattra@gmail.com
0733-990 136
Ledamot
Catharina Kläschen
Ledamot
Lotten Bengtsson

070-979 20 60
Suppleant
Sanna Scanlon
Suppleant
Marja Holm

 

 

TRÄNINGSFIGURANT 
TRÄNINGS- & LICENSANSVARIG
samt Licensansvarig Sd Stockholm

Stefan ”Benson” Dahlgren
webb-benne@telia.com
070-866 53 82

Ansvarar för skyddsträningen och att övrig träning bedrivs enligt klubbens normer.

VALBEREDNING
Kjell Engelbrektsson
Ove Enryd 
Stefan ”Benson” Dahlgren

Kontaktuppgifter: sklovsattra.valberedningen@gmail.com
Har du förslag på en person till styrelsen som också har tillfrågats får du gärna meddela valberedningen. 

 

 

 


REVISORER
Ordinarie:
Charlott Andersson 070-433 77 32
Yvonne Eriksson
Suppleant:
Nina Johansson 0720-140 600

WEBMASTER
Anne Lindkvist annelindkvist9@gmail.com


INFO OCH MEDLEMSKAP
kassor.lovsattra@gmail.com


POSTADRESS:
Sk Lövsättra
 c/o Lundgren 
Trefaldighetsvägen 26 A 
187 67  TÄBY