Ordförande, AU
Rose Hedman
ordforande.lovsattra@gmail.com
070-978 60 88

Vice ordförande
Linda Salmela
liind_a@windowslive.com
076-0622735

Sekreterare, AU
Marit Lundgren

sekreterare.lovsattra@gmail.com
 070-327 71 60

Kassör, AU
Susanna Lövrell

kassor.lovsattra@gmail.com
070-846 10 95

Ledamot
Thomas Rähn
 
stugamark.lovsattra@gmail.com
0733-990 136

1:e Suppleant
Marja Holm

REVISORER
Ordinarie:
Yvonne Eriksson
Nicolae Eftenie

Suppleant:
Kristina Engelbrektsson

VALBEREDNING
Kjell Engelbrektsson 
Stefan ”Benson” Dahlgren
Jan Persson

Kontaktuppgifter: sklovsattra.valberedningen@gmail.com

Har du förslag på en person till styrelsen som också har tillfrågats får du gärna meddela valberedningen.

Suppleant
Elham Livani

TRÄNINGSFIGURANT 
TRÄNINGS- & LICENSANSVARIG
samt Licensansvarig Sd Stockholm

Stefan ”Benson” Dahlgren
webb-benne@telia.com
070-866 53 82

Ansvarar för skyddsträningen och att övrig träning bedrivs enligt klubbens normer.

WEBMASTER
Anne Lindkvist 
annelindkvist9@gmail.com
 
INFO OCH MEDLEMSKAP
kassor.lovsattra@gmail.com
 
POSTADRESS:
Sk Lövsättra
c/o Lundgren
Trefaldighetsvägen 26 A
187 67  TÄBY